Polityka prywatności

Sklep internetowy Komfort www.komfort.pl - Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Komfort www.komfort.pl, prowadzony przez Sklepy KOMFORT S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Srebrzyńska 14, zwanego dalej Sklepem Internetowym Komfort.

Sklep internetowy Komfort dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Sklep internetowy Komfort, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiory danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerami zbiorów 10630610, 10650610, 10660610 oraz 2941110.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy Komfort w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy Komfort nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, wysyłane przez sklep internetowy Komfort i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i sklepu internetowego. Pliki wykorzystywane są przez sklep internetowy Komfort w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy Komfort mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy Komfort może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy Komfort podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy Komfort zbiera za pośrednictwem www.komfort.pl oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie następujące dane osobowe:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania lub pobytu,
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszania,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu,
  • Numer Identyfikacji Podatkowej.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach www.komfort.pl. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o kontakt na adres: infomacja@komfort.pl lub na numer infolinii: 801 30 11 30

 

Marketing sklepu internetowego Komfort

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (poprzez zapisanie się do newslettera), podany przez Państwa adres email może być wykorzystywany w celach marketingowych firmy Sklepy KOMFORT S.A. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez anulowanie otrzymywania newslettera.

 

Udostępnienie informacji o danych osobowych

W celu realizacji umowy/zamówienia sklep internetowy Komfort może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: firmy montażowe, pomiarowe, operator systemów płatności Przelewy24, firma kurierska DPD oraz Bank BGŻ BNP Paribas, oferujący kredyt ratalny. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy Komfort dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy Komfort nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie oraz potrzeby realizacji zamówienia. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub w przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: informacja@komfort.pl.

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: informacja@komfort.pl.

 

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od www.komfort.pl i mogą nie być nadzorowane przez sklep internetowy Komfort. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, zalecamy zapoznanie się z nimi. Sklep internetowy Komfort nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.